News

Nata e tretë e ”Prishtina International Theater Festival” – PITF 2018 vazhdoi me shfaqjen ”Rrëfimi”.