News

Mbrëmë u shfaqën ‘’Shërbëtoret’’ dhe ‘’Shenjëtorja e errësirës’’ në Prishtina International Theater Festival.

Në PITF 2017 në teatrin ‘’Faruk Begolli’’ në Kolegjin AAB, u dhanë dy shfaqje në termine të ndryshme, ‘’Shërbëtoret’’ nga Bullgaria dhe ‘’Shenjëtorja e errësirës’’ nga Kroacia.