News

Frana Marija Vranković, regjisorja e Teatrit të Kroacisë në Prishtina International Theater Festival.

Frana Marija Vranković studioi në Akademinë e Arteve të Dramaturgjisë në Universitetin e Zagrebit. Në vitin 2011 dhe 2012, ajo morri çmimin e Rektorit nga Universiteti i Zagrebit për organizimin e festivalit DeSADU dhe në vitin 2010/2011 për festivalin DuLuM.

Që nga 2008, ajo është anëtare e Shoqatës Kroate së Arteve të Dramaturgjisë. Frana ka drejtuar shfaqje, koncerte, ngjarje dhe opera. Poashtu, në vitin 2012, ajo ka mbajtur punishte të teatrit në Universitetin e Heidelbergut në Gjermani.

Pasi përfundoi studimet Master, ajo filloi doktoraturën në Universitetin e Dubrovnikut. Është e rrjedhshme në gjuhën frënge, angleze, gjermane dhe spanjishte.

Frana vjen në PITF si regjisore e “Dhe jetuan të lumtura…?”, që do të mbahet më 16 tetor.